Pompeii

Photographs taken at Pompeii in 2012.

© Photographs copyright Victoria King 2022.